صفحه اصلی

توافق‌نامه
1- آموزشهاي عملي و كار اجرائي در كنار افراد با تجربه را وجهه همت خود قرار دهم .
2- آئين نامه ها و مقررات واحد پذيرنده را دقيقاً رعايت كرده و به صورت منظم در طول مدت كارورزي در محل واحد پذيرنده حضور يابم .
3- كليه امور محوله مرتبط با رشته تحصيلي كه به اينجانب واگذار مي شود را با علاقه و جديت انجام دهم.
4- اطلاع دارم كه كارورزي به معني استخدام نيست و واحد پذيرنده هيچگونه تعهدي براي استخدام در حين كارورزي يا پس از آن ندارد.
5- در صورت غيبت غير مجاز طبق مقررات موجود براي كاركنان و درصورت عدم رعايت شئون وآئين نامه هاي داخلي واحد پذيرنده، يا عدم توجه به امور محوله و جديت نداشتن در كارهائي كه از سوي سرپرست واگذار مي شود، واحد پذيرنده مجاز خواهد بود به كارورزي اينجانب خاتمه داده وپايان كار مرا به سازمان مجري اعلام نمايد.
6- در صورت بروز هر گونه مشكل در حين كارورزي موضوع را با مجري طرح در ميان خواهم گذاشت و نظراين دستگاه / نهاد براي اينجانب لازم الاجرا خواهد بود.
در صورتی که باموارد بالا موافق هستید، بر روی دکمه ادامه فرایند کلیک نمایید