پیغام سامانه
‌به منظور بهره‌برداری از سامانه، لازم است با توجه به اینکه بنگاه متقاضی واحد پذیرنده/مرکز مهارت‌آموزی و یا داوطلب کارورزی /داوطلب مهارت‌آموزی هستید در سامانه ثبت نام اولیه انجام دهید. شایان ذکر است، نام کاربری و رمزعبور خود را برای مراجعات بعدی به سامانه و ویرایش اطلاعات، نزد خود نگهداری نمایید